Opleiding PMSE

De internationaal erkende titel PMSE staat voor "Professional Master of Structural Engineering".†Deze is officieel afkomstig/erkend door de TU-Delft als master-titel. De PMSE titel onderscheid zich van de normale master-titel door de toevoeging van ervaring welke beproefd is middels een "meesterproef".

Betonvereniging

De opleiding bestaat al ruim 25 jaar en wordt georganiseerd door de betonvereniging (www.betonvereniging.nl) en begeleid door een verzameling docenten vanuit diverse hogescholen en universiteiten. De titel is geregistreerd in het diplomaregister.

Vergelijkbare titels

MSEng De titel MSEng is te vergelijken is met het niveau van de ir of de MSc (Master of Science) zonder de meesterproef.
CEng Het behalen van de PMSE-titel betekent een eenmalig neergezette prestatie welke qua niveau verder vergelijkbaar is met de buitenlandse titel Chartered Engineer (CEng).
Register constructeur Qua benodigd opleidingsniveau is de titel gelijkwaardig. De registerconstructeur is een bewaakte jongere titel. Daarnaast wordt studieonderhoud vereist.
Betonconstructeur BV "Betonconstructeur BV" Dit is eenzelfde titel van dezelfde vereniging van voor 1998. Tot dat moment had dezelfde opleiding geen erkende titel.
ir. Deze titel is vergelijkbaar met de MSEng titel. De ir. titel wordt tegenwoordig vervangen door de term "Master". De ir of Master-titel is breder georiŽnteerd waar de PMSE titel zich meer concentreerd op constructies met de toevoeging van praktijkervaring.